top of page

algemene voorwaarden

VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN INGANG
ALLE PERSONEN DIE DE FUNKY FARM BEZOEKEN, DOEN DIT ONDERWORPEN AAN DE
VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN:
1. ALGEMEEN
1.1 Door een ticket voor The Funky Farm te ontvangen of door een deel van de
Terrein, U wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard en:
begrepen dat ze bindend waren. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf te lezen en te informeren
met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.
1.2 De directie behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren of personen uit de
Bedrijfsruimten of een deel van de Bedrijfsruimten wegens niet-naleving van een van deze Voorwaarden
en voorwaarden.
1.3 Bedrijfsuren kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen worden verkort of
verlengd vanwege weersomstandigheden of operationele vereisten. In het geval van dergelijke
sluiting of annulering, zal de Operator proberen om boekingen opnieuw te plannen naar een
alternatieve tijd en/of datum, maar heeft geen enkele aansprakelijkheid, inclusief geen
aansprakelijkheid voor gevolgschade of kosten, met betrekking tot sluiting van een deel of het geheel van
het terrein of annulering van een rondleiding of ontmoeting.
1.4 U bent verantwoordelijk voor uw eigen persoonlijke eigendommen en de eigendommen van die
personen onder uw hoede of toezicht terwijl u zich op het terrein bevindt.
1.5 Ontwerp en systemen van The Funky Farm zijn auteursrechtelijk beschermd en andere
intellectuele eigendomsrechten. U mag geen inbreuk maken op die rechten.


2. TICKETTEN
2.1 Het aantal personen per ontmoeting of rondleiding kan variëren.
2.2 Er zijn geen restituties of omruilingen op tickets. In geval van annulering
wegens geplande of ongeplande sluiting worden tickets verplaatst naar een andere tijd en/of datum.
De Operator is niet aansprakelijk voor gevolgverliezen, schade of kosten
dan ook, inclusief geen aansprakelijkheid voor reis- of contante uitgaven.

2.3 Bij opzegging door U is een opzegtermijn van 7 dagen vereist. Na deze tijd worden alle tickets ongeldig en kunnen ze niet worden ingewisseld voor een andere datum of tijd.

2.4 Alle tickets kunnen slechts één keer opnieuw worden ingepland, daarna wordt het ticket ongeldig en kan het niet worden ingewisseld voor een rondleiding of toegang tot The Funky Farm. De Exploitant is niet aansprakelijk voor geleden verliezen of gemaakte kosten.
2.5 Alle Algemene Toegangsbewijzen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Allemaal
tickets zijn niet overdraagbaar (je ticket(s zullen worden geannuleerd zonder restitutie indien gebruikt door)
iemand anders), niet-restitueerbaar en niet inwisselbaar voor contant geld. Geen verlenging van de geldigheid
periode beschikbaar is.

2.6 Algemene toegangsbewijzen zijn niet geldig voor speciale evenementen of privé-evenementen.
2.7 Cadeaubonnen hebben een geldwaarde en zijn niet geldig of verliezen geen waarde.
2.8 Tickets zijn te koop via The Funky Farm Facebook Page of website of
e-mail. U dient bij aankomst uw naam door te geven aan The Funky Farm.
2.9 Vouchers kunnen worden gekocht bij The Funky Farm of via de website van The Funky Farm.
2.10 Alleen personen met geldige tickets mogen het terrein betreden.
2.11 Kinderen onder de 2 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een betalende volwassene.
2.12 Tickets mogen niet worden doorverkocht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Operator. Als
de Exploitant redelijkerwijs gelooft dat een ticket is doorverkocht zonder voorafgaande
toestemming kan de houder de toegang worden geweigerd zonder vergoeding.
2.13 Alle transacties worden verwerkt in Australische Dollars (AUD).
2.14 Alle ticketprijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
2.15 Tickets met korting zijn mogelijk van tijd tot tijd beschikbaar via Selected
publicaties en websites. Kortingen zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en worden
onderworpen aan specifieke algemene voorwaarden die op verzoek beschikbaar zullen zijn.


3. GEDRAGSCODE
3.1 U dient zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden, alle regels, aanwijzingen en
veiligheidseisen. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat u wordt verwijderd uit de
Bedrijfsruimte zonder vergoeding.
3.2 U moet alle redelijke schriftelijke en mondelinge instructies en waarschuwingen opvolgen
zonder bezwaar door de Operator en/of Directie en/of Personeel gegeven.
3.3 U mag zich niet gedragen op een manier die de veiligheid of het plezier van anderen verstoort
personen op enig deel van het terrein. Aanstootgevend, onverantwoord of onveilig gedrag,
diefstal of vandalisme, wordt niet getolereerd.
3.4 Roken of vapen is ten strengste verboden op het terrein.
3.5 Geen enkele persoon beïnvloed door, of lijkt te worden beïnvloed door,
alcohol of drugs wordt toegelaten of mag op het terrein blijven.
3.6 Er mag geen alcoholische drank van welke aard dan ook worden meegenomen of genuttigd op het terrein.
3.7 Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein. Hulpdieren die zijn
gecertificeerd door een geregistreerde autoriteit zijn welkom, maar hebben geen toegang tot alle gebieden voor hun
veiligheid en die van onze dieren.
3.8 Op het terrein moet te allen tijde geschikte kleding worden gedragen. Personen zonder
overhemden of het dragen van aanstootgevende kleding wordt niet toegelaten
3.9 Op het terrein moet te allen tijde passend schoeisel worden gedragen.
3.10 Het is verboden om het terrein te betreden en/of mee te nemen
wapens of andere voorwerpen die letsel of leed kunnen veroorzaken of
ongemak voor andere personen.
3.11 U wordt toegelaten tot het Terrein onder de voorwaarde dat u, desgevraagd,
u staat dus toe dat uw bezittingen en uw persoon worden doorzocht. De operator
behoudt zich het recht voor om u en uw bagage op elk moment te inspecteren, scannen of doorzoeken. Mislukking
als u zich aan een veiligheidscontrole onderwerpt, kan de exploitant uw ticket annuleren of u de toegang weigeren zonder compensatie. 

3.12 Motorvoertuigen, motorfietsen, skateboards, scooters, fietsen, skeelers en
andere apparatuur die het voetgangersverkeer kan hinderen, is binnen niet toegestaan
het pand.

 

4. KINDEREN
4.1 Kinderen van 14 jaar en jonger moeten onder toezicht staan van een leraar, ouder of
aangewezen voogd/voogd van 18 jaar en ouder en blijft onder
hun controle en toezicht te allen tijde terwijl ze zich op het terrein bevinden.
4.2 Als u kinderen op het terrein meeneemt, bent u verantwoordelijk voor de zorg,
gedrag en toezicht op die kinderen te allen tijde. U bent verantwoordelijk voor eventuele
handelingen gepleegd door kinderen die u op het terrein hebt gebracht.5. FOTOGRAFIE EN GEBRUIK VAN APPARATUUR
5.1 Alle video's, foto's of geluidsopnamen die door U zijn gemaakt terwijl u op de
De gebouwen mogen alleen voor persoonlijk gebruik zijn. Elk gebruik, hergebruik of productie voor
commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Operator is strikt
verboden.
5.2 Het pand staat onder constante videobewaking.
5.3 Uw afbeelding kan op elk moment worden vastgelegd en door de Operator worden gebruikt in
publiciteits-, promotie- of reclamemateriaal in welke vorm dan ook, voor reclame
of voor veiligheids- of andere doeleinden, binnen of buiten Victoria. Door het invoeren van de
Terrein, u stemt ermee in dat uw afbeelding of gelijkenis hiervoor wordt opgenomen en gebruikt
doeleinden en u erkent dat het auteursrecht op deze materialen berust bij de
Operator, zonder identificatie van U, vergoeding of betaling van welke aard dan ook aan U.
5.4 Het gebruik van mobiele elektronische apparatuur zoals radio's, muziekspelers en
persoonlijke stereo's die ergernis kunnen veroorzaken bij andere klanten zijn niet toegestaan op
het pand
5.5 Er kunnen aanvullende beperkingen gelden voor het gebruik van grote of professionele soorten video- of fotoapparatuur. Het gebruik van grote statieven of vrijstaande verlichting voor fotografische doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van de Operator.


6. AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMER
6.1 Er zijn inherente risico's aan de deelname aan activiteiten en interactie met dieren op de Funky Farm. Door het pand te betreden, aanvaardt u de risico's waarvan een voorzichtig persoon zich bewust is of zou moeten zijn en die verplicht is uw gezond verstand te gebruiken en op een verantwoordelijke manier te handelen.
6.2 Tenzij anderszins bij wet verboden, erkent u dat geen van de:
De exploitant, het management en het personeel zijn jegens u aansprakelijk voor verlies, schade, letsel of
alle incidentele, indirecte, speciale, gevolg- of economische verliezen of schade
(inclusief verlies van kansen, exemplarische of punitieve schadevergoeding) of aan persoon
of op eigendommen die voortvloeien uit uw aanwezigheid op het terrein en of deze voortkomen uit:
verzuim, nalatigheid, wangedrag of anderszins door de Operator, Management of Personeel
en U vrijwaart de Operator, Management en Personeel tegen alle aanspraken en
aansprakelijkheid.

DEFINITIES
• TICKET betekent een gekocht ticket voor een enkele toegang tot The Funky Farm
tussen de dagelijkse openingstijden en zijn niet geldig voor speciale evenementen. •
OPERATOR betekent The Funky Farm als de Operator van The Funky Farm en de
De funky boerderijgebouwen.
• GEBOUW betekent The Funky Farm gebouwen en wildpark gelegen op 209
Coolart Road Hastings Vic 3915. • PERSONEEL betekent de werknemers, agenten of
aannemers van de exploitant. • ALGEMENE VOORWAARDEN betekent deze voorwaarden en
Conditie. • YOU betekent de individuele tickethouder of koper of een persoon
het terrein betreden.
PLAATS VAN DE WET
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met:
met de wetten van Victoria, Australië. Je onderwerpt je onherroepelijk aan de exclusieve
jurisdictie van de rechtbanken van Victoria, Australië. Voor zover deze Voorwaarden en
Voorwaarden zijn in strijd met de wetten van Victoria, Australië en zijn niet afdwingbaar (of
delen of delen daarvan), zijn ze scheidbaar zonder de resterende
delen daarvan. De Operator behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen en
Voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving. Deze Algemene Voorwaarden waren laatst
bijgewerkt: november 2021.
• Gepubliceerde tijden van shows of activiteiten kunnen variëren.
• De werking van sommige activiteiten kan worden beïnvloed door slecht weer
omstandigheden of onderhoudswerkzaamheden.
• Kinderen van 14 jaar en jonger mogen de attractie niet betreden
zonder begeleiding en moet worden vergezeld door een persoon van 18 jaar of
ouder.
• Er mag geen alcohol of illegale drugs van welke aard dan ook worden meegebracht op het terrein.
• Vanwege de quarantainevoorschriften zijn er geen dieren toegestaan in het park,
met uitzondering van hulphonden. Hulphonden zijn niet toegestaan in
sommige delen van het pand en het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om voorafgaand aan de aanwezigheid met het management en/of personeel te praten voor advies.
• Geen scooters, skateboards, fietsen, rolschaatsen, skates of gemotoriseerde
voertuigen zijn overal op het terrein toegestaan.
• The Funky Farm is beschermd door copyright en ander intellectueel eigendom
rechten. U mag die rechten niet schenden.
• Voertuigen worden op eigen risico geparkeerd. Het bedrijf is niet verantwoordelijk
voor verlies van of schade aan een voertuig, accessoire of inhoud in of op enige
voertuig.
• De Funky Farm is een rookvrije omgeving. Roken is toegestaan in de auto
park Alleen en zonder uitzondering. E-sigaretten en vapen is overal op het terrein verboden, behalve op de parkeerplaats.
• Directie en/of personeel behouden zich het recht voor om de toegang te weigeren of gasten te verwijderen uit de
panden voor vandalisme, diefstal, aanstootgevend of gewelddadig gedrag, wachtrij
springen, niet goed toezicht houden op personen onder uw hoede, nalaten om
volg veiligheidsinstructies of het niet naleven van deze Toegangsvoorwaarden.

Dergelijke acties kunnen leiden tot onmiddellijke uitzetting van de locatie zonder een
terugbetaling. Aanvullende actie kan de betrokkenheid van de politie en/of een locatie omvatten
verbieden.
• Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw koffers op elk moment te inspecteren voor veiligheid
doeleinden.
• Alle door u gemaakte foto's, video's of geluidsopnamen moeten voor
alleen persoonlijk gebruik. Elk gebruik, hergebruik of productie voor commerciële doeleinden
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is strikt verboden.
• Het bedrijf behoudt zich het recht voor om gasten op elk moment te fotograferen voor de veiligheid
doeleinden of voor gebruik in verband met de promotionele activiteiten en algemene
commerciële activiteiten van het bedrijf. U gaat uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van
uw afbeelding en gelijkenis voor deze doeleinden zonder vergoeding.
• Het gebruik van beeldopnameapparatuur is in geen enkele kleedkamer of
badkamer faciliteit.
• Meld eventuele incidenten direct aan het personeel.
• Tickets, vouchers en passen moeten origineel zijn, een vervaldatum hebben en
ingediend vóór die datum, foto-ID en bijpassende handtekeningen zijn vereist
op verzoek. Bij frauduleus gebruik wordt aangifte gedaan bij de politie.
• Gasten mogen niets tonen dat obsceen, grof, godslasterlijk, illegaal bevat
of onaanvaardbare taal, foto's, afbeeldingen, symbolen of zinnen, enz. Als uw
kleding niet aan deze voorschriften voldoet, wordt u gevraagd deze aan te passen.
• Laat uw koffers of eigendommen niet onbeheerd achter.

ALGEMENE TICKETVOORWAARDEN
Ticket uitgifte, levering en restitutiebeleid
• E-tickets zijn niet-restitueerbaar en kunnen niet worden overgedragen.
• Controleer promoties voor verzilveringsdata. Sommige promoties hebben geen
een jaar geldig.
• Kortingen en acties zijn niet geldig i.c.m. andere acties
• Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle prijzen in AUD en inclusief
btw.
• Tickets kunnen alleen via deze website worden gekocht met een groot tegoed
kaart. Uw creditcard wordt gedebiteerd op het moment van bestellen.
• In het onwaarschijnlijke geval dat u vermoedt dat uw creditcard onbevoegd is gebruikt
heeft plaatsgevonden, dient u ons hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen en contact op te nemen met uw bank
direct.
• Behandel uw e-ticket zoals u zou verzilveren. Wees voorzichtig als iemand aanbiedt om te verkopen
u dit document – het heeft geen officiële verkoopwaarde en kan een
ongeoorloofde kopie.
• Verloren, beschadigde of gestolen tickets kunnen niet worden vervangen.
• Concessietickets zijn geldig voor gepensioneerden, studenten en senioren op
vertoon van geldig legitimatiebewijs.
• Een geldig identiteitsbewijs met foto en een creditcard die voor de aankoop is gebruikt, kunnen nodig zijn om te valideren
jouw aankoop.

• Een kinderticket is geldig voor kinderen van 3 tot 16 jaar. Mensen
17 jaar en ouder worden geclassificeerd als volwassenen. Kinderen tussen 0
en 2 jaar geen toegangsbewijs nodig.

VERANTWOORDELIJKHEID
• Volwassenen zijn verantwoordelijk voor minderjarigen onder hun toezicht.
• U moet alle verantwoordelijke schriftelijke en mondelinge instructies en waarschuwingen opvolgen
gegeven door medewerkers en vrijwilligers van The Funky Farm
• U bent verantwoordelijk voor uw eigen persoonlijke eigendommen.
• The Funky Farm neemt alle verantwoorde stappen om u een veilige en
plezierige attractie-ervaring. Het is echter niet aansprakelijk voor een persoon
met betrekking tot verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van, of het verlies van
leven of persoonlijk letsel aan, een persoon, of dat verlies, schade of persoonlijk
letsel is veroorzaakt door nalatigheid van personen (inclusief de nalatigheid van The
Funky Farm) of anderszins. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor aansprakelijkheid
die wettelijk niet kunnen worden uitbesteed, bijvoorbeeld vanwege de Trade
Praktijkwet.
• In deze deelnamevoorwaarden omvat "The Funky Farm" de eigenaar en
exploitant van The Funky Farm en alle medewerkers en vrijwilligers van The Funky Farm.
CADEAUBONNEN
• De Funky Farm cadeaubonnen hebben geen vervaldatum.
• Cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar voor contant geld en mogen niet worden doorverkocht.
• Monetaire cadeaubonnen kunnen worden gebruikt om toegangskaarten of andere te kopen
ticketproduct online of in de Sanctuary. Ze kunnen niet worden gebruikt in de
cadeauwinkel.
• Het bezit van een cadeaubon garandeert niet automatisch de beschikbaarheid van
rondleidingen. De cadeaubonhouder is verantwoordelijk voor het controleren of een boeking is
nodig zijn voor de ervaring die ze willen. Dit kan op de The Funky
Farm website of door te bellen met het admin team.
• Als de aankoop met uw cadeaukaart niet het volledige bedrag op de
kaart, de rest blijft op de kaart staan en kan voor een andere worden gebruikt
aankoop. Als het bedrag minder dan $ 3 of $ 5 is, wordt het contant geretourneerd.
• Voor rondleidingen is reserveren verplicht.
TOEGANGSVOORWAARDEN SCHOOLVAKANTIE
Dit programma omvat activiteiten rondom en rond The Funky Farm, waaronder but
niet beperkt tot: nauw fysiek contact met zoogdieren, vogels, niet-giftige reptielen,
kikkers, insecten en andere ongewervelde dieren; ambachtelijke activiteiten; bereiding van dierlijk voedsel;
schoonmaken van behuizingen; bos wandelen; aanplant en onderhoud van bomen; veldwerk;
observatie van dieren; poneren en andere activiteiten die verband houden met het beheer van een
dieren in het wild en het natuurpark.
OPMERKING: Sectie 74 van de Trade Practices Act (“de wet”) impliceert een garantie van
zorg en vaardigheid in contracten voor de levering van diensten aan consumenten, zoals gedefinieerd in

de daad. Voor zover de garantie van toepassing is op een contract dat relevant is voor de:
Vrijwaring en afstand van aansprakelijkheid, kan niet worden uitgesloten.
1. De OUDER/VOOGD moet alle reeds bestaande medische of andere
aandoening die het risico kan beïnvloeden dat ofwel het KIND/MINDERJARIG of een andere persoon
letsel, verlies of schade zal oplopen.
2. De OUDER/VOOGD erkent dat de EIGENAAR vertrouwt op de
informatie verstrekt door de OUDER/VOOGD, en de OUDER/VOOGD
stelt dat al deze informatie juist en volledig is.
3. De OUDER/VOOGD begrijpt en erkent de gevaren
geassocieerd met de consumptie van alcohol of een geestverruimende stof voordien
of tijdens de beschreven activiteit, en de OUDER/VOOGD accepteert volledige
verantwoordelijkheid voor letsel, verlies of schade in verband met de consumptie van alcohol
of een andere geestveranderende substantie.
4. De OUDER/VOOGD stemt in met de EIGENAAR en heeft uitgelegd aan:
het KIND/MINDERJAAR dat zij zullen gehoorzamen en zich zullen houden aan alle regels en aanwijzingen
gemaakt of gegeven door de ONDERNEMER in verband met de beschreven activiteit. Als een
KIND/MINDERJARIG zich niet houdt aan de regels en/of aanwijzingen van de EIGENAAR, de
KIND/MINDERJARIG mag de beschreven activiteit niet voortzetten, en nee
restitutie zal worden gegeven.
5. De OUDER/VOOGD aanvaardt alle risico's verbonden aan de activiteit, inclusief:
de mogelijkheid van letsel, overlijden, verlies of schade.
6. De OUDER/VOOGD stemt ermee in om de EIGENAAR te vrijwaren tegen iedereen
vorderingen gemaakt door een andere persoon tegen de EIGENAAR met betrekking tot enige
letsel, verlies of schade voortkomend uit of in verband met het KIND/MINDERJARIG
het niet naleven van de regels en/of aanwijzingen van de ONDERNEMER.
7. De OUDER/VOOGD stemt ermee in en erkent dat, voor zover toegestaan
volgens de wet is de EIGENAAR niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies of geleden schade
door het KIND/MINDERJARIG of door enige andere persoon die voortvloeit uit of verband houdt met de
Deelname van KIND/MINDERJAAR aan de activiteit, ongeacht of dit letsel, verlies of schade is
direct of indirect is veroorzaakt door de nalatigheid van de nalatigheid van de
EIGENAAR of anderszins, of door dienaren of agenten van de EIGENAAR. De
OUDER/VOOGD stelt hierbij de EIGENAAR vrij van al dergelijke claims, en
vrijwaart de ONDERNEMER voor alle aanspraken door of namens een ander
persoon.
8. Voor zover wettelijk toegestaan, erkent de OUDER/VOOGD en:
stemt ermee in dat alle garanties, convenanten en bepalingen hierbij worden uitgesloten.

9. Alle ongevallen, verwondingen, verlies of schade moeten door het KIND/MINDERJAAR worden gemeld aan:
de EIGENAAR voordat het KIND/MINDERJAAR het eigendom van de EIGENAAR verlaat.
10. Als het KIND/MINDERJARIG een verwonding of ziekte oploopt, zal de OUDER/VOOGD
stemt ermee in dat de EIGENAAR kan zorgen voor evacuatie, eerste hulp en medische
behandeling op kosten van de ouder/voogd en de ouder/voogd
aanvaarding van deze algemene voorwaarden vormt de OUDER / Voogd
toestemming geven voor een dergelijke evacuatie, eerste hulp en/of medische behandeling.
Let op: het personeel van Funky Farm is niet verantwoordelijk voor de administratie van:
eventuele medicatie. Medische informatie is vereist in geval van een incident dat eerst vereist is:
hulp of andere medische hulp. Mocht uw kind medicatie nodig hebben tijdens zijn/haar
tijd bij The Funky Farm, zorg er dan voor dat uw kind op de hoogte is van de dosering en
hoe u op de juiste manier kunt toedienen.
Als u geen medische aandoeningen bekendmaakt, kan uw kind worden uitgesloten
van activiteiten tot en met naar huis gestuurd worden. Dit is voor hun gezondheid en
veiligheid tijdens onze zorg.
The Funky Farm behoudt zich het recht voor om tijden op elke dag te annuleren of te wijzigen vanwege:
extreem weer, onderhoud of enige andere zorgwekkende situatie.
Restitutie is niet mogelijk voor eventuele annuleringen. Alternatieve data worden aangeboden door
De Funky Farm waar deze verkrijgbaar zijn.
VOORWAARDEN VOOR HET VOEREN VAN DIEREN
Het voer dat wij verstrekken om onze vogels of dieren te voeren, kan sporen van melk en
noten en andere mogelijke allergenen, alle diervoeders worden uitgevoerd op eigen risico van het individu.
• Alle vogels en dieren kunnen ziekten bij zich dragen die op mensen kunnen worden overgedragen,
zorg ervoor dat u uw handen wast met water en zeep of gebruik ontsmettingsmiddel
na het hanteren van dieren en voor het eten of drinken
• Sommige mensen lopen meer risico, zoals jongeren en ouderen of mensen die:
zijn of zijn onlangs ziek geweest
• Zwangere vrouwen mogen geen vogels voeren
• Volwassenen moeten toezicht houden op kinderen


RISICO'S
Houd rekening met de volgende risico's:
DIEP WATER: Diep water is te vinden in The Funky Farm. Zwemmen in or
drinken uit deze waterlopen is verboden. Kinderen moeten op de juiste manier worden
te allen tijde onder toezicht binnen The Funky Farm.
VALLENDE BOOMLEDEN: The Funky Farm inspecteert en beheert regelmatig onze bomen
om uw gezondheid en veiligheid te beschermen. Desondanks kunnen bomen takken afstoten die mogelijk

land ver buiten het bladerdek van de bomen. Als we in de buurt van bomen staan of zitten,
vraag bezoekers zich bewust te zijn van de onvoorspelbare manier waarop takken kunnen vallen en landen.
SNAKES: De Funky Farm is de thuisbasis van verschillende soorten slangen. Als je een ziet
slang: Benader de slang niet. Wacht tot de slang van het pad af is.
Onthoud dat slangen beschermde soorten zijn en een belangrijk onderdeel van onze
bushland-ecosystemen. Meld waarnemingen aan een medewerker.
IN EEN NOODGEVAL Bel het hoofdkantoor tijdens kantooruren op 1300
386 593

bottom of page
Book Now